Coaching & Facilitation

"Can you imagine what it would be like for you to be in a state of endless and limitless readiness?"

"Ready regardless of what's going on around you and who you are or are not with at the time. Ready to take action, even if the action required is to be completely still and calm - to wait for the precise moment when action would make the most difference."

Find out more...


Facilitation Training Programs

If you require additional specific information or would like to discuss how we may help you with JSRI Facilitation Services for your organization please contact us. Find out more...

Find out more...

Kim Elman - Tränare & Fakultetsmedlem 

Kim Elman är fakultetsmedlem och tränare hos JS Riggio Institute.

Han tillhandahåller som enda leverantör i Sverige tjänster inom ledarskapsutveckling som är baserade på unika modeller utvecklade av JS Riggio Institute. I över 20 år har dessa modeller använts för att förvandla visioner till resultat för ledare och organisationer över hela världen.

Formatet varierar från special-designade företagsinterna utbildningar, öppna kurser, avgränsade uppdrag och abonnemangs-upplägg för coaching till intensiva punkt- insatser. Formen avgörs av kundens behov och min expertis i att i dialog med kunden välja rätt format för rätt resultat.

Vid alla coaching- och utvecklingsinsatser designas övningar och/eller interaktioner för att bygga de förmågor och färdigheter som efterfrågas på en experientiell (upplevelsebaserad) nivå först, för att därefter lyftas till medveten förståelse. Detta utifrån premissen att det inte går att ha ett fullt vetande, utan att först ha ett kompetent görande.

Det som alla insatser har gemensamt, oavsett om det handlar om individuell chefscoaching eller en företagsintern utbildningsinsats kring ledarskap, är att de syftar till att etablera ett möjlighetsorienterat utgångsläge. I detta läge börjar man utifrån det som redan fungerar vilket leder till en startpunkt där systemet [individen, organisationen] är öppen för att ta in och inkludera ny information, vilket är en förutsättning för fortsatt lärande, innovation, effektivisering och utveckling.

När detta utgångsläge sedan är på plats byggs den process genom vilken man kan fortsätta att upprätthålla en möjlighetsorientering samtidigt som man genom feedback-loopar kontinuerligt tar hänsyn till inkommande information och uppdaterar avväganden, beslut och handling för att i realtid kunna justera både sin riktning mot målet, samt vad målet är. Resultatet blir en extraordinär resiliens och anpassningsbarhet i systemet.

Med ovanstående process på plats riktas nu uppmärksamheten mot att bygga de funktionella färdigheter som är nödvändiga i relation till de specifika mål systemet [individen, organisationen] har. I de fall där detta handlar om kommunikation och påverkan, eller andra områden där jag som utbildare besitter expertis, levererar jag detta på innehållsnivå. I övrigt bibehåller jag en processorienterande funktion.

För offert, fallstudier eller vidare samtal kontakta Kim Elman via e-post kim@kimelman.se eller telefon på  073 634 19 60.